Tilknyt personale (Trin 2)

Når du har oprettet et udbudssted til en uddannelse, har du mulighed for at tilknytte personale så som praktikansvarlige administrative medarbejdere og undervisere/vejledere på uddannelsen, der er tilknyttet studerendes praktikker.

Du finder først udbudsstedet:

1. Under menuen "Uddannelse" ude til venstre

2. Herefter vælger du "Udbudssted"

Her vælger du det ønskede udbudssted

Så kommer der et billede op lig det overstående.

3. Her kan du tilføje studieadministratorer. Du fremsøger en ansat ved at begynde at taste hendes/hans navn.

4. Derefter vælges "Tilføj og gem"

5. Det er samme procedure for undervisere som for studieadministratorer.

Vejledning oprettet af Eva Leth, marts 2016