Prøvehåndtering i Praktikportalen og WISEflow

Integrationen går på en praktikperiode i Praktikportalen og ikke på den specifikke studerende. Det betyder at man i WISEflow skal tilknytte de studerende til deres vejleder manuelt (ligesom man gør med UC undervisere og censorer).

Der er i total trækket tilføjet kolonner med oplysninger om eksaminator, så man kan foretage tilknytningerne i WISEflow. Man kan sagtens vente med at tilknytte vejleder til de studerende i WISEflow til de reelt skal have adgang til de studerende. Så snart vejlederne er hentet ind i WISEflow, kan de via linket i Praktikportalen komme ind på flowet i WISEflow, men de kan først se den studerende når tilknytningen er foretaget i WISEflow.

Man kan i WISEflow trykke på ”Synkroniser med SIS” så hentes tilknyttede eksaminatorer ind fra Praktikportalen til WISEflow med det samme, ellers kommer de ind over natten automatisk.

 Hvis eksaminator ændres i Praktikportalen, så tilknyttes den nye eksaminator til flowet i WISEflow, men man skal aktivt ind og ændre tilknytningen til den studerende i WISEflow, da det  er praktikperioden der er integration på.

Den oprindelige eksaminator fjernes ikke fra WISEflow, men når der ingen tilknytning er til en studerende, så er der ikke noget at se på WISEflow.Der dannes en WISEflow nøgle under praktikperioden i Praktikportalen, som skal bruge når der oprettes flow i WISEflow.

Der skal tilføjes en eksaminator fra praktikstedet til de studerende, som herefter tilføjes i WISEflow. Det er kun muligt at tilknytte én eksaminator til en studerende i Praktikportalen.

 

1. Når der oprettes en praktikperiode, tilføjes WISEflow nøglen automatisk (se vejledningen "Opret praktikperiode" for flere informationer).

 

Der oprettes et flow i WISEflow som vanligt med SIS integration

I menupunktet "Kilder" hentes informationer på eksaminatorerne fra Praktikportalen

2. Under "Vælg kilde" vælges Praktikportalen

3. Under "Praktikperiode" skal WISEflow nøglen fra Praktikportalen skrives

4. Når der trykkes på" Hent kildedata" tilføjes bedømmerne (eksaminatorerne)


Hvis der skal oprettes et flow i WISEflow uden SIS integration

5. Under "Vælg kilde" vælges Praktikportalen

6. Under "Praktikperiode" skal WISEflow nøglen fra Praktikportalen skrives

7. Når der trykkes på" Hent kildedata" tilføjes bedømmerne (eksaminatorerne)

 

Det er praktiksted administrator der skal tilføje eksaminator til de studerende under praktikvejlederoversigten. Men det er også muligt at gøre som uddannelsesadminsitrator under mine praktikker og detaljer (se vejledningen "Hvordan tilføjer jeg praktikvejledere til de studerende?" for flere informationer)

8. Vælg den ønskede eksaminator

9. Tryk på "Tilføj og gem"