Opret en uddannelse og tilknyt udbudssted (Trin 1)

Opret uddannelse

Opret uddannelse
 1. Tryk på menupunktet "Uddannelse"
 2. Tryk på "Uddannelse" under dette menupunkt
 3. Tryk på "Opret"

Du vil nu bliver ført til oprettelsessiden.

4. Gå alle felterne igennem og udflyd den korrekte information

5. Vælg de ønskede muligheder.

6. Sæt flueben ved Benyt ESAS opret praktikforløb og Benyt ESAS godkend praktikforløb.

7. Vælg "Opret"

Tilføj underviser

Tilføj underviser

Når du har trykket "Opret", kommer der nye menupunkter til syne i toppen samt en nu kolonne.

9. Fremsøg en personale, der skal tilføjes til uddannelsen på Praktikportalen.

10. Tryk "Tilføj og gem"

11. Gentag, indtil alle relevante er på. OBS. Det er kun administrative medarbejdere, der tilføjes her. Undervisere tilføjes senere.

Studieordningen skal først oprettes, før den kan tilføjes til uddannelsen.

Det er ikke nødvendigvis alle uddannelser, der bruger fagkrav. Fagkrav giver især mening på uddannelser, hvor der er flere praktikperioder.

12. Tryk på "Rediger fagkrav"

13. Opret en fagkravsgruppe - fx "EU fagkrav"

14. Tryk "Tilføj ny gruppe"

15. Tilføj fagkravselementer til gruppen. (Dette er elementer som praktikstederne skal kunne stå inde for, når de opretter en praktikplads. Kan også beskrives som specialiseringer eller formelle krav).

Rediger praktikstedskategorier

Rediger praktikstedskategorier

Praktikstedskategorier bruges til at kategorisere praktikstederne efter kategorier. Dette kunne fx være hvilke brugergrupper eller arbejdsområder der kan tilbydes på det enkelte praktiksted, som ikke nodvendigvis indgår i de formelle krav for uddannelsen. Praktikstedskategorier kan undlades.

16. Vælg ""Rediger praktikstedskategorier" i menuen øverst.

17. Vælg "Opret"

18. Navngiv hvilke typer kategorier praktikstederne kan deles ind efter.

19. Vælg "Opret"

Opret og tilknyt Studieordning

Opret og tilknyt bekendtgørelse
 1. Tryk på "Studieordning" i menuen til venstre
 2. Tryk på "Opret".
 1. Navngiv studieordningen og tilføj tekst
 2. Vælg uddannelse til studieordningen
 3. Skal den studerende selv kunne oprette praktiksted og -plads, sættes der hak her
 4. Tilknyt UCFMD ID. UCFMD ID er forbindelsen mellem de studerendes brugere og Praktikportalen
 5. Sæt hak i "Opret automatisk uddannelsesplan ved indlæsning" hvis du ønsker, at studerende automatisk skal tildeles praktikuddannelsesplaner ved studiestart.
 6. Tryk på "Opret".

9. Tryk på "Fagkrav"

10. Tilføj de fagkrav, du oprettede til din studieordning

11. Tryk på "Gem"

Opret og tilknyt udbudssted

Opret og tilknyt udbudssted
 1. Tryk på "Udbudssted" i menuen til venstre
 2. Tryk på "Opret".
 1. Udfyld de nødvendige felter.
 2. Tryk på "Opret".

Du har nu oprettet en uddannelse med tilknyttet studieordning, samt udbudssted.

Sørg for at dine konfigurationer på uddannelsen og studieordning er, som de skal være.

Vejledningen er udarbejdet af Tobias Riis-Hansen juni 2015, opdateret november 2022