Seneste opdateringer

 • Hvis man som vejleder ønsker at tilføje en aktivitet til en eller flere studerendes flow, kan dette gøres når man har oprettet en aktivitetsskabelon.

  Denne vejledning er til efter du har oprettet en aktivitetsskabelon, og skal til at tilføje aktiviteten til en eller flere studerens flow. For at oprette en aktivitetsskabelon, følg da denne vejledning.

  Manual Underviser
 • Der er i Praktikportalen mulighed for at arbejde med to forskellige former for dokumenter; uploadede dokumenter og dynamiske dokumenter. De forskellige dokumenter ligger inde på de individuelle aktiviteter på den studerendes flow.

  Dynamiske dokumenter har den fordel at de kan åbnes og redigeres inde i selve Praktikportalen, og kan derved løbende opdateres. Dette kan f.eks. give mening hvis man løbende skal opdatere en logbog eller lignende.

  Der er ikke nødvendigvis dynamiske dokumenter på den studerendes aktiviteter, men hvis der er, er der herunder en vejledning til, hvordan disse ser ud, og hvordan man arbejder i dem.

  Manual Underviser
 • Du har som UC Underviser og administrativt personale har du mulighed for at sende beskeder til uc-personale, praktiksteder eller studerende, igennem menuen "Kommunikation".

  Du har også adgang til et dialogforum. Dette findes også under menuen ”Kommunikation”. Her er det muligt at oprette og være medlem af grupper på tværs af alle brugergrupper og proffessionshøjskoler i Praktikportalen. Se mere om hvordan du opretter dialogforums her

 • Hvis en studerende er ophørt i en praktik eller har flyttet praktikplads, og praktikstedet har mulighed for at tage en ny studerende i praktik i stedet for, skal praktikpladsen kunne opgives til fordeling på ny.

  Fremgangsmåden herfor følger herunder.

 • Hvis en studerende stopper en praktik undervejs i perioden, ved f.eks. sygdom eller orlov, skal dette rettes i Praktikportalen.

 • Når de studerende er blevet fordelt på deres praktikpladser, har man ikke mulighed for at ændre i flowet de steder, man har gjort det hidtil. Hvis der mangler en aktivitet i flowet er der en vejledning til det her.

  Herunder vil blive beskrevet hvordan man ændrer datoerne for aktiviteterne og derved også rækkefølgen hvormed aktiviteterne optræder på flowet.

  Dette kan være en relativt nem måde at rykke rundt på aktiviteterne i flowet, skulle de være i uorden efter man har sat deadlines på nogle af aktiviteterne, men ikke på andre.

 • Updated on: Jul 27, 2016

  Opret praktikstedspersonale

 • Der er i Praktikportalen mulighed for at arbejde med to forskellige former for dokumenter; uploadede dokumenter og dynamiske dokumenter. De forskellige dokumenter ligger inde på de individuelle aktiviteter på den studerendes flow.

  Dynamiske dokumenter har den fordel at de kan åbnes og redigeres inde i selve Praktikportalen, og kan derved løbende opdateres. Dette kan f.eks. give mening hvis man løbende skal opdatere en logbog eller lignende.

  Du kan sætte dynamiske dokumenter på, når du opretter en aktivitet.

 • Updated on: Jul 27, 2016

  Hvordan benyttes pakkeforløb?

  Skal de studerende ud i et samlet forløb, der dækker over flere praktikperioder, er det muligt at benytte sig af pakkeforløb.

  Pakkeforløb fungere i sin essence ved, at man har ét primær forløb, med op til flere sekundære forløb tilknyttet sig.

  Visse ting skal derfor være på plads inden man kan benytte pakkeforløb:

  • Alle forløb, der skal med i pakken, skal være oprettet som praktikforløbsskabeloner.
  • Alle pladser på forløb, forekommende efter primærforløbet (ofte det først forekommende forløb), skal være oprettet og frigivet til UC i Praktikportalen.
  • De studerende skal på deres uddannelsesplan, have tilknytttet alle forløb i pakkeforløbet.

  OBS: Følgende vejledning bygger på, at de sekundære forløb er oprettet og pladserne frigivet til fordeling. Er dette ikke tilfældet, kan denne vejledning benyttes til at oprette de sekundære forløb og denne vejledning for at oprette pladserne.

 • Praktikrelevante dokumenter er dokumenter, der er gældende, og synlige, for alle på hele uddannelsen.

  Dette kan f.eks. være blanketter til brug for aflevering af opgaver, håndbog for praktikken, diverse lister for studiegruppemøder mv.