Vejledninger til PraktikportalenPraktikvejleder Under praktikkenHvordan tildeler jeg eksaminator til de studerende? (Kun for administratorer)

Hvordan tildeler jeg eksaminator til de studerende? (Kun for administratorer)

For at kunne tildele eksaminator til en eller flere studerende, skal du først:

1. Klikke på fanen "Praktik".

2. Klikke på "Praktikvejlederoversigt"

3. Vælg det aktuelle forløb

4. Vælg den aktuelle praktikperiode

5. Vælg det aktuelle praktiksted

6. Herefter fremkommer de vejledere, der er til rådighed. Markerer du den vejleder, du vil tilknytte som eksaminator til en eller flere studerende.

7. Her vil de studerende, som endnu ikke har fået tildelt eksaminator fremgå. Marker den eller de studerende, som skal have tilknyttet de før valgte vejledere som eksaminator.

8. Når man så har markeret vejleder og studerende, klikker du på knappen"Tilknyt".

9. Sådan ser det ud, når de studerende har fået tildelt eksaminator. Der kan kun tilknyttes én vejleder som eksaminator til en studerende.

10. Hvis eksaminator skal ændres, skal den allerede tilknyttede eksaminator slettes ved at trykke på knappen "Slet", hvorefter step 6-8 gentages.