Vejledninger til PraktikportalenUddannelsesadministrator Under praktikkenProcedure for håndtering af når en studerende ophører i praktik

Procedure for håndtering af når en studerende ophører i praktik

Hvis en studerende stopper en praktik undervejs i perioden, ved f.eks. sygdom eller orlov, skal dette rettes i Praktikportalen.

For at fremsøge den pågældende studerende, det drejer sig om skal du ind i

1. Fanen "Praktik".

2. "Mine praktikker".

3. Her fremsøges evt. uddannelsen hvorunder den studerende hører-

4. Herefter vælges den pågældende studerende.

Udfor pilen fremgår det. at den studerende står som værende i gang med praktikforløbet. For at ændre dette, skal du

5. Klikke på "Praktikgodkendelse".

6. Ved "Godkendelsesstatus" vælges "Ikke vurderet".

7. I "Bemærkninger" skrives evt. grunden til at den studerende er stoppet, dato og initialer.

8. Slutteligt trykkes der "Gem".

Når dette er gjort, følges den procedure man plejer at følge ved en studerendes ophør i praktik.

Drejer det sig om orlov, er der her en henvisning til, hvordan dette håndteres i SIS.

Hvis pladsen, den studerende har skiftet fra, skal frigives til fordeling igen, følg da denne vejledning.

Vejledning udarbejdet af Eva Leth oktober 2015