Udtræk over alle praktikpladser

Hvis man som Administrationsenhedspersonale ønsker at se lidt flere detaljer på den enkelte praktikplads, end det man ser under menuen "Praktikpladser" - "Alle praktikpladser", kan man danne et Exceludtrækket.  

For at danne udtrækket skal du

 1. klikke på menuen "Praktikpladser"
 2. klikke på undermenuen "Alle praktikpladser"
 3. klikke på knappen "Hent til excel"

I kolonne K - "Tilstand" kan du se praktikpladsens tilstand. Alle praktikpladser er unikke og kan kun tildeles en studerende én gang

 • Afbrudt: Pladsen får status af afbrudt, når et forløb bliver administrativt annulleret eller hvis den studerende er blevet flyttet til et nyt praktiksted.
 • Afvist: Optræder, når en overinstitution flytter en studerende til en underinstitution. Når den studerende flyttes fra overinstitution til underinstitution oprettes automatisk en plads på underinstitutionen.
 • Fjernet: Vil oftest indikere, at pladsen har været oprettet ved en fejl og fjernet inden praktikfordelingen. Kan også være, hvis en institution ikke har fået en studerende i fordelingen og i stedet får ansat en vikar og derfor ikke længere skal stå på lediglisten. Praktikadministrationen vil derefter fjerne pladsen.
 • Fordelt: En studerende er tilknyttet pladsen
 • Frigivet til fordeling: Pladsen er ledig  kan have forskellig betydning alt efter hvornår trækket tages.
  Før praktikfordeling - Giver et overblik over indmeldte praktikpladser
  Efter fordeling - Giver et overblik over pladser, som ikke er fordelt/ har fået en studerende
 • Frigivet til UC: Viser de pladser, I har indmeldt. Så længe de har denne status, vil det stadig være muligt for jer at redigere i pladserne.

 

I kolonne O - "Praktikforløb status" kan du få et overblik over den studerendes praktikforløb

 • Administrativt annulleret: Der er ikke længere en studerende på pladsen. Oftest vil det være, hvis en studerende har valgt at stoppe uddannelsen eller har valgt at gå på orlov
 • Flyttet: Der har været en studerende fordelt til pladsen, men den studerende er sidenhen blevet flyttet til en ny plads
 • I gang:  Den studerende er stadig i gang med praktikforløbet. Indtil den studerende har bestået eksamen vil status på praktikforløbet være i gang
 • Gennemført/Godkendt/Bestået: Den studerende har gennemført/godkendt/bestået forløbet og er ikke længere i praktik
 • Ikke gennemført/Ikke godkendt/Ikke bestået: Den studerende har ikke fået godkendt/gennemført/bestået praktikken og skal evt. gå praktikken om eller til en omprøve. Status vil først blive ændret når den studerende har gennemført/godkendt/bestået omprøven.

 

I kolonne Q er det muligt at se gruppenummeret, hvis der er gruppepraktik på uddannelsen.