Hvordan logger jeg på Praktikportalen? (ansat på UCC)

Hvis du er ansat på UCC, kan du logge på Praktikportalen som beskrevet herunder. Praktikportalen er et redskab for undervisere, studerende og administrativt personale, der er i berøring med praktik på en uddannelse.

For at logge ind på Praktikportalen skal du:

1. Vælge hvilken UC, du er tilknyttet.

2. Vælge "Ansat på professionshøjskolen"

3. "Login med windows login".

Hvis du ikke allerede er logget ind på UCC, vil du komme videre til UCC-loginsiden, hvor du skal logge dig ind for at kommer videre.

Du er nu logget ind på Praktikportalen. Forsiden og antallet af menuer til venstre kan variere alt efter om du er underviser eller studieadministrativt personale.

Vend tilbage til vejledningssiden for undervisere eller uddannelsesadministratorer.

Vejledning udarbejdet af Eva Leth, august 2016